×

Over Hineni

Hineni Jeruzalem is een stichting die zich richt op sociale en geestelijke zorg en die eveneens humanitaire hulp verleend. Wij willen mensen inspireren om zich in te zetten voor een wereld met meer wederzijds begrip, gerechtigheid en vrede.

Wat Hineni betekent

Het Hebreeuwse woord Hineni betekent; Hier ben Ik. Aan de verzen 7,8 en 9 van Jesaja 58 is de naam ‘Hineni’ ontleent.

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.

Vanuit Bijbels perspectief zetten wij ons in voor hulpbehoevenden.

Wat is onze visie?

Door de diverse programma’s en activiteiten  mensen inspireren om zich in te zetten voor een wereld met meer wederzijds respect, vrede en gerechtigheid.

En wat is onze missie?

Het organiseren van diverse sociale, geestelijke en humanitaire activiteiten en programma’s die er aan bij dragen dat onze visie bereikt wordt.