×

Hineni Jerusalem, gericht op sociale zorg, religieuze zorg en onderwijs.

Onze programma’s bevatten diverse soorten van hulp aan minderbedeelden. We willen wederzijds begrip stimuleren tussen mensen van verschillende geloven en willen hen inspireren om zich in te zetten voor een samenleving met wederzijds begrip en respect.