×

Joodse gedenkdagen

Breder inzicht in geschiedenis, politiek en media

Lezingen met diverse programma’s kunnen worden verzorgt door Hineni. Bijzondere presentaties en ontmoetingen met o.a. rabbijnen, politici en overlevenden van holocaust of terreur behoren tot de mogelijkheden. Op deze manier kunnen toeristen / bezoekers van Israël een breder inzicht verkrijgen in onderwerpen zoals geschiedenis, theologie, politiek en media.

Joodse feestdagen

Hineni organiseert lezingen over de uitleg van Joodse feestdagen. Tijdens deze lezingen worden de eeuwen oude gebruiken en de Bijbelse oorsprong daarvan uitgelegd. Tijdens deze programma’s kan men ontdekken hoezeer het Christelijke geloof verweven is met het Joodse volk en haar geschiedenis. De nadruk ligt op de overeenkomst in plaats van op de verschillen.

Historische gebeurtenissen en de invloed voor vandaag

Tijdens deze programma’s ontvangen de deelnemers een historisch overzicht waarbij men wordt aangemoedigd om overeenkomsten en verschillen van gebeurtenissen uit het verleden te vergelijken met het heden. Diverse onderwerpen komen hierbij aan bod zoals; antisemitisme, antizionisme, oorlog, democratie, mensenrechten, geloof, wederzijds respect etc.